6 червня
20:00 «Спеціальний репортаж»
20:40 «Погода» зараз
21:00 Х/ф «Аванті!»
23:25 Д/ф «Всесвітня Природна Спадщина. Панама»